Pokazivači

Pokazivači - jahači za kalendare

  • Cijena pokazivača - jahača do 10 000 komada je 0,0199 eur (0,14 kn) + pdv / komad
  • Cijena pokazivača - jahača iznad 10 000 komada je 0,01593 eur (0,12 kn) + pdv / komad

Naši pokazivači - jahači  za kalendare su izrađeni tehnikom brizganja plastike u kalup, tako da je sam pokazivač - jahač za kalendare čvrst, a dovoljno savitljiv da se s lakoćom stavlja u kalendar.