Pokazivači

Pokazivači za kalendare

  • Cijena pokazivača do 10 000 komada je 0,12 kn + pdv / komad
  • Cijena pokazivača iznad 10 000 komada je 0,10 kn + pdv / komad