Kutijice

Kutijice za papiriće

Kutijice za papir su proizvod koji se koriste na stolovima ureda ili na info pultovima kada je potrebno na papirić zapisati nekakvu informaciju, najčešće broj telefona, vrijeme sastanka ili neku drugu važnu informaciju. Kutijice za papir mogu biti reklamni proizvod ako se na njih otisne logotip ili reklama neke firme. Isto tako kutijice za papiriće mogu biti suvenir ako se na njih otisne slika nekog turističkog mjesta. Osim tiskanja na kutijice za papiriće se mogu zalijepiti naljepnice s logom firme ili turističkog mjesta.